Belastingnieuws

Hieronder een samenvatting van het meest recente Belastingnieuws. Wilt u meer informatie, neem dan contact op.

 • BV vennoot/maat in VOF/maatschap? Check de btw-risico’s!
  Rechtbank: een B.V. die vennoot is in een VOF, kwalificeert niet als btw-ondernemer en kan dus geen onderdeel uitmaken van een fiscale eenheid omzetbelasting. Het is goed om in zo’n situatie na te gaan hoe de btw-druk kan worden verminderd.
 • Helpen in coronatijd? Mogelijk geen schenkbelasting bij schenking aan personen met schulden
  Doe een beroep op de schenkingsvrijstelling bij schenkingen aan onvermogende personen. Beoordeel wel of u aan de voorwaarden voldoet. Het moet namelijk wel gaan om iemand in een benarde financiële positie.
 • Komt u in aanmerking voor de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)?
  Als werknemer in inkomen getroffen door de coronacrisis, maar voldoet u niet aan de voorwaarden voor WW of bijstand? Vraag dan TOFA aan van € 550 bruto per maand voor de maanden maart, april en mei 2020. Let op! Sluitingsdatum was 12 juli 2020, maar is verlengd naar 26 juli 2020.
 • Voorkom boetes en belastingrente door controle vpb-plicht van uw vereniging of stichting
  Haalt uw vereniging of stichting winst met bepaalde activiteiten? Voorkom dan mogelijke boetes, belastingrente en discussie achteraf over de vpb-plicht. Laat beoordelen of uw vereniging of stichting vpb-plichtig is en of indien mogelijk een vrijstelling van toepassing is.
 • Beoordeel gevolgen (on)vrijwillig vervallen vrijstelling vpb bij stichtingen en verenigingen
  Stichting/vereniging na een aantal jaren vpb-plicht onder de wettelijke vrijstelling? Soms is het dan voordelig te kiezen om niet te worden vrijgesteld van vpb. Bijvoorbeeld om een verlies te kunnen verrekenen met de winsten in de vpb-belaste periode.
 • Maak bezwaar tegen 21% btw-tarief amusements- en speelautomatenhal
  Vergoeding voor toegang en gebruik amusements-en speelautomatenhal mogelijk tegen 9% in plaats 21% btw. Maak bezwaar tegen uw btw-aangifte om uw rechten veilig te stellen. Maar let op, een A-G adviseerde onlangs het 21% tarief.
 • Extra fiscale aftrek in verband met ontvangen zorg van partner mogelijk?
  Wanneer niet alle benodigde zorguren geïndiceerd zijn dan volstaat het PGB niet. De extra hulp die de iemand vervolgens krijgt van de partner kan mogelijk leiden tot een extra fiscale aftrekpost. Hiervoor dient aangetoond worden dat inderdaad behoefte is aan deze extra hulp.
 • Aftrek hypotheekrente ondanks tijdelijk verblijf buiten eigen woning
  Tijdelijk niet in eigen woning, bijv. i.v.m uitzending voor werk? Door uitzendregeling toch behoud van hypotheekrenteaftrek. Wel voorwaarden, waaronder het niet ter beschikking stellen aan derden. Ook aftrek mogelijk bij bruikleen die vergelijkbaar is met antikraak.
 • Vraag uiterlijk 16 september subsidie praktijkleren 2019/2020 aan
  Aanvraag subsidie praktijkleren van 1 juli tot uiterlijk 16 september. Nieuw vanaf 2019/2020: extra subsidie voor BBL-leerplekken in sectoren landbouw, horeca en recreatie. Voor de studiejaren 2019–2020 t/m 2021–2022 is per studiejaar € 10.600.000 beschikbaar, te verdelen over het totaal aantal gerealiseerde BBL-plekken.
 • Voorkom overdrachtsbelasting bij aankoop aandelen BV
  De aankoop van aandelen in BV die onroerende zaken bezit is vaak belast met overdrachtsbelasting. Volgens een gerechtshof is dat niet het geval bij de verkoop van de aandelen in een self-storagebedrijf.
 • Let op de btw-gevolgen bij annulering van diensten in verband met de coronacrisis
  Verricht u diensten die in verband met de coronacrisis (kunnen) worden geannuleerd? Beoordeel dan wat de gevolgen daarvan zijn voor de btw-heffing. Afhankelijk van de situatie kan al dan niet btw zijn verschuldigd.
 • Getroffen door coronamaatregelen? Vraag Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB van maximaal € 20.000 aan
  Kwam u in aanmerking voor de TOGS van € 4.000? Dan komt u vanaf 30 juni misschien ook in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) van maximaal € 50.000. Dit is onder meer afhankelijk van uw vaste lasten en omzetverlies. Aanvragen kan tot en met 30 oktober.
 • Aanvullende fiscale maatregelen coronacrisis
  Het kabinet heeft op de afgelopen periode aanvullende fiscale maatregelen bekendgemaakt die kunnen helpen bij problemen waar u door de coronacrisis tegen aanloopt. De aanvullende maatregelen gaan over de btw, LH, auto, IB, VPB en formeel recht.
 • Dga niet zonder meer verzekerd voor werknemersverzekeringen bij werkzaamheden via managementovereenkomst
  Diverse rechters: aandeelhouder met managementovereenkomst niet zonder meer in dienst bij werkmaatschappij. Dan dus geen verzekeringsplicht voor werknemersverzekeringen. Bent u daarom ook niet verzekerd?
 • Wijzigingen voorwaarden lage WW-premie
  Voldoet u aan de voorwaarden voor de lage WW premie? Dat scheelt 5% met de hoge WW premie! Voor de voorwaarden dat de arbeidsovereenkomst schriftelijk vastligt is uitstel verleend tot 1 juli 2020. Ook geldt de sanctieregeling bij meer dan 30% overwerk in 2020 niet.
 • Beperkte btw-aftrek aanschafkosten zonnepanelen bij btw-vrijgestelde of niet-economische activiteiten?
  Rechters oordelen dat alleen de terug geleverde zonne-energie kwalificeert als btw-belaste levering. Daarom ook btw op aanschaf zonnepanelen maar deels aftrekbaar bij vrijgestelde of niet-economische prestaties. Overeenkomst energiemaatschappij is hierbij doorslaggevend.
 • Let op uw liquiditeit tijdens de coronacrisis. Uitstel van belastingbetaling levert direct lucht
  Uitstel van betaling voor veel belastingen, zoals LB, btw, IB, Vpb, assurantiebelasting, verhuurderheffing, kansspelbelasting, milieubelastingen, accijns en verbruiksbelastingen. Aanvragen mogelijk tot 1 oktober. Belastingdienst vernietigt verzuimboete op naheffingsaanslag.
 • Voorkom een fictief regulier voordeel bij schulden boven € 500.000 aan eigen vennootschappen in 2023
  Per 1 januari 2023: Wet excessief lenen bij eigen vennootschappen. Schulden boven € 500.000 die u en uw partner op 31 december 2023 hebben aan uw vennootschappen worden dan belast met 26,9% IB. Dreigt voor u een fiscaal nadeel, zoek dan naar de fiscaal meest optimale oplossing.
 • Voorkom btw-risico bij op (laten) halen van restproducten, afval en oude materialen
  Europese rechter: slopers en afhalers van restproducten moeten btw berekenen over de volle prijs voor de dienst, inclusief in aanmerking genomen waarde restproducten. Daardoor misschien te weinig btw op factuur. Loop geen risico en laat uw situatie controleren.
 • Verzoek om tegemoetkoming loonkosten (NOW) bij omzetverlies door coronacrisis
  Door coronacrisis 20% minder omzet? Vraag dan om tegemoetkoming loonkosten. Eerst was dat de NOW 1.0, vanaf 6 juli kunt u ook een beroep doen op de NOW 2.0. De voorwaarden zijn bekendgemaakt.
 • Belastingheffing in box 1 bij tijdelijke verhuur van een deel van uw eigen woning?
  Een A-G concludeert, anders dan een gerechtshof, dat ook de tijdelijke verhuur van een deel van de eigen woning in box 1 is belast. Een gerechtshof oordeelt dat de kamerverhuurvrijstelling van toepassing kan zijn. Het wachten is op het oordeel van de Hoge Raad.
 • Teruggaaf vennootschapsbelasting 2019 door verlies corona over 2020 mogelijk
  Verwacht verlies 2020 kan in de VPB 2019 als fiscale coronareserve ten laste van de winst komen. Onderzoek of u hier gebruik van kunt maken. Maar let op! De reserve is nooit hoger dan de winst 2019. Houd daarnaast rekening met de overige voorwaarden.
 • Let op gevolgen verliesverrekening bij aandelentransacties
  Verliesverrekening kan vervallen bij een belangenwijziging in een BV. De toets hiervoor bij fiscale eenheden geldt vanaf 1 januari 2018 niet meer per fiscale eenheid, maar per BV. Houd daarom rekening met mogelijk onverwachts verval van verliesverrekening.
 • Voorkom btw-nadeel bij grensoverschrijdende verkoop of inruil vouchers van bijvoorbeeld platforms
  Vouchers innemen van buitenlandse platforms? Ga na of u niet teveel of te weinig btw betaalt. Vele factoren bepalen of en over welk bedrag u btw moet afdragen. De kans op fouten is dus reëel. Loop geen risico, laat uw situatie beoordelen.
 • Nieuwe regeling voor afstandsverkopen per 1 januari 2021
  Verkoopt u goederen aan consumenten in andere EU-landen? Per 1 januari 2021 wijzigt de btw-regeling voor afstandsverkopen. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de btw-heffing over de goederen die u verkoopt. Let op! I.vm. coronacrisis mogelijk wijziging regels pas vanaf 1 juli 2021.
 • Per 1 januari 2019 vereenvoudigde btw-regels voor digitale diensten buitenlandse klanten
  Per 1 januari 2019: vereenvoudigde btw-regels voor ondernemers die per jaar hooguit € 10.000 digitale diensten verrichten aan consumenten in andere EU-landen. Soms is keuze voor btw ander EU-land toch voordeliger. Meld dit vóór 10 februari 2019 bij de Belastingdienst.
 • Verhuur de werkkamer in uw nieuwe woning aan uw B.V. en claim btw-aftrek
  Bent u dga van een B.V. en bezig met nieuwbouw van uw woning? Gaat de B.V. een werkkamer of opslagruimte gebruiken? Dan kunt u misschien btw-aftrek claimen. Een goede voorbereiding en uitvoering is cruciaal.
 • Controleer de WOZ-waarde van uw dijkwoning
  Is uw woning gelegen op een dijkperceel? Dan komt de dijk waarschijnlijk in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vrijstelling van de WOZ. Het kan lonen om bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking.
 • Andere toepassing fiscale regels wkr door thuiswerken vanwege corona
  Werken uw werknemers thuis vanwege corona? Lopen de huidige vergoedingen en verstrekkingen gewoon door? Dan betaalt u misschien meer dan belastingvrij is toegestaan. Daarnaast maakt u wellicht nog niet volledig gebruik van de mogelijkheden die er zijn voor onbelaste vergoedingen.
 • Getroffen door coronamaatregelen? Vraag tegemoetkoming (TOGS) van € 4.000 aan
  Ondernemers in bepaalde specifieke sectoren die getroffen zijn door de coronamaatregelen, komen voor een eenmalige belastingvrije tegemoetkoming van € 4.000 in aanmerking, de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Er gelden wel voorwaarden.