Belastingadvies

Driedes heeft een erkenning als RB-kantoor. Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid voor de fiscale afdeling in handen is van een RB. Zo weet u zeker dat uw belangen optimaal behartigd worden. De RB, daar begint elk fiscaal antwoord mee.

Het Register Belastingadviseurs (RB) is met ruim 7.500 leden dé beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb. Zij kunnen bij het RB terecht voor belangenbehartiging richting overheid en politiek, vaktechnische informatie en ondersteuning in de beroepsuitoefening, opleidingen om RB te worden en PE-cursussen om hun kwaliteit en kennis op peil te houden. Ondernemers vinden in ‘hun’ RB een integer, pragmatisch adviseur met uitgebreide fiscale kennis en ervaring, en gevoel voor ondernemerschap.

Belastingnieuws
  • Bereid u voor op 9% btw-tarief op elektronische uitgaven vanaf 1 januari 2020
    Verkoopt u boeken e.d. op elektronische wijze of verleent u toegang tot nieuwswebsites? Dan geldt vanaf 1 januari misschien het 9% btw-tarief. In dat geval kan het in bepaalde situaties lonen om in 2019 nog geen factuur voor 2020 te zenden of voor 2019 pas te factureren in 2020.
  • Indeling uitzendbedrijf in andere sector met mogelijk lagere premies
    Uitzendbedrijf kan mogelijk in een andere sector. Rechter: indeling in sector 52 (Uitzendbedrijven) is discriminatoir. Een andere sector kan besparing voor de werknemerspremies betekenen. Overigens komen vanaf 2020 alle uitzendbedrijven alsnog toch in sector 52.
  • Voorkom te hoge sociale premies door onjuiste sectorindeling
    Hoge Raad: foute maatstaf Belastingdienst bij sectorindeling. Werk in verschillende sectoren? Andere sector met lagere premies misschien mogelijk. Vanaf 29-06-18 17.00 niet meer met terugwerkende kracht en vanaf 2020 geen voordeel WW-premie meer door wetswijziging.

Lees meer