Belastingadvies

Driedes heeft een erkenning als RB-kantoor. Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid voor de fiscale afdeling in handen is van een RB. Zo weet u zeker dat uw belangen optimaal behartigd worden. De RB, daar begint elk fiscaal antwoord mee.

Het Register Belastingadviseurs (RB) is met ruim 7.500 leden dé beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb. Zij kunnen bij het RB terecht voor belangenbehartiging richting overheid en politiek, vaktechnische informatie en ondersteuning in de beroepsuitoefening, opleidingen om RB te worden en PE-cursussen om hun kwaliteit en kennis op peil te houden. Ondernemers vinden in ‘hun’ RB een integer, pragmatisch adviseur met uitgebreide fiscale kennis en ervaring, en gevoel voor ondernemerschap.

Belastingnieuws
  • Mogelijk toch huurtoeslag/zorgtoeslag/kindgebonden budget ondanks te hoog vermogen
    Teveel vermogen voor toeslagen en kindgebonden budget (KGB)? Ga dan na of er sprake is van “bijzonder vermogen”. Dat telt namelijk niet mee voor de vermogenstoets waardoor u mogelijk toch aanspraak kunt maken op huurtoeslag, zorgtoeslag of KGB.
  • Mogelijk toch (meer) huurtoeslag krijgen in bijzondere situatie
    Geen of weinig huurtoeslag? In bijzondere situaties bestaat toch recht op (meer) huurtoeslag omdat de Belastingdienst op verzoek rekening houdt met de situatie. U kunt nog tot vijf kalenderjaren na het toeslagjaar verzoeken om herziening van de toeslag.
  • Kun u straks gebruikmaken van de nieuwe Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)?
    Op Prinsjesdag 2020 is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) voorgesteld. De regeling voorziet tijdelijk in afdrachtvermindering loonheffing bij nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen in periode vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2022.

Lees meer